Wed│ug panuj▒cej w internecie opini Google chce stworzyŠ w pe│ni funkcjonalny pakiet aplikacji biurowych online ktˇry mia│by konkurowaŠ z pakietem Microsoftu.
Na techweb.com pojawi│a siŕ informacja jakoby Google planowa│o zakupiŠ aplikacjŕ do tworzenia prezentacji online http://www.thumbstacks.com/.
By│aby to ju┐ pi▒ta cz੠pakietu biurowego Google
po
– poczcie Google – gmail.google.com
– arkuszu kalkulacyjnym Google (bazuje na 2Web Technologies)
– planerze Google Calendar – google.com/calendar
– pakiecie do edycji tekstu Writley – writely.com


za
Google Expected To Buy Another Online Office App

Subscribe to this blog's RSS feed