Google usunŕ│o problem w Google Reader z mo┐liwoÂcia wstrzykniŕcia z│oÂliwego kodu – HTML injection/ cross-site scripting o kˇrym poinformowano na Ha.ckers.org
Problem wykazano na takim przyk│adzie XSS


za Blog Outer

Subscribe to this blog's RSS feed