Koncern Google do│▒czy│ do grupy ODF Alliance promuj▒cej format OpenDocument.


Przyst▒pienie Google do organizacji og│osi│ oficjalnie Marino Marcich z ODF Alliance.

Firma Google posiada ju┐ doÂwiadczenia z formatem ODF, od pewnego czasu jest ona w│aÂcicielem internetowego edytora tekstˇw Writely, ktˇry posiada mo┐liwoŠ otwierania i zapisywania plikˇw w tym formacie. Nie wiadomo, kiedy firma wyposa┐y swˇj najnowszy produkt – Google Spreadsheets – w obs│ugŕ ODF.

Subscribe to this blog's RSS feed