Click fraud pod butem

on 24 lipca, 2006

W Findings on invalid clicks ods│onili szczegˇ│y pracŕ nad problemem Click fraud.
W Google ma pracowaŠ 36 osobowy zespˇ│ nazywany Google Click Quality ktˇry zajmuje siŕ wy│▒cznie Click fraud.


Dodatkowo przedstawiono tam raport o b│ŕdnych klikach.
Raport to cz੠ugody, jak▒ Google zawar│o z firm▒ Lane’s Gift’s ktˇra pozwa│a Google w zwi▒zku z problemem fa│szywych klikniŕŠ

47 strownicowy raport przygotowa│ profesora informatyki z Uniwersytetu w Nowym Jorku – Dr. Alexander Tuzhilin

Raport mo┐na pobraŠ tutaj.

OczywiÂcie mo┐na by zastanowiŠ siŕ na stronniczoÂci▒ autora, ale co tam sezon ogˇrkowy w pe│ni :)

Kilka dni wczeÂniej Google opublikowa│o te┐ inn▒ informacjŕ: “Let click fraud happen”? Uh, no. – dotycz▒c▒ Click fraud – │▒cznie z video w ktˇrym Eric Schmidt wspomina min o tym problemie

Subscribe to this blog's RSS feed