Google przygotow▒│o wersjŕ alfa mapy pomoocy jak▒ mo┐na znale╝Š na stronach .google.com


Dotychczas dostŕpna by│a strona Google Help (pl). Teraz dodano mapŕ A-Z guide.

OczywiÂcie dzia│a te┐ google.com/support

za Google blog

Subscribe to this blog's RSS feed