WiadomoÂci z RSS w Gmail

on 6 lipca, 2006

W polskiej wersji jŕzykowej konta pocztowego Gmail pojawi│a siŕ mo┐liwoŠ wyÂwietlania nad oknem listy wiadomoÂci tematˇw pochodz▒cych z kana│ˇw RSS lub Atom


Aby wybraŠ preferencje rss nale┐y dodaŠ je w zak│adce Ustawienia->Črˇd│a.

<%image(20060706-gmail-xrodla.jpg|400|307|gmail-xrodla)%>

Za Mˇj Gmail.

Subscribe to this blog's RSS feed