Pojawiał się ciekawa informacja dotycz±ca wykorzystania wyszukiwarki Google do “walki” z twórcami zło¶liwego oprogramowania:


Firma Websense stworzyła nowe narzędzie do walki ze zło¶liwym oprogramowniem. Skorzystała w tym celu z mało znanej funkcji Google, możliwo¶ci wyszukiwania plików binarnych. Specjali¶ci z Websense przeszukiwali internet korzystaj±c z Google’a, wpisuj±c ci±gi znaków występuj±ce w znanych robakach takich jak Bagel czy Mytob. W ten sposób, według Dana Hubbarda, dyrektora ds. bezpieczeństwa Websense, specjali¶ci firmy, w ci±gu ostatniego miesi±ca, wykryli ponad 2000 zło¶liwych stron.

Aby uzyskać wyniki w których otrzymamy zindeksowane pliki wykonywalne .exe możemy sformułować np takie zapytanie: size of Image: 000c***

Otrzymamy listę plików możemy przejrzeć pod k±tem informacji które Google “wyci±ga” z plików .exe i np mamy po zajrzeniu do – Wersja HTML takie informacje:

WINDOWS EXECUTABLE

32bit for Windows 95 and Windows NT

Technical File Information:

Image File Header

Signature: 00004550

Machine: Intel 386

Number of Sections: 0006

Time Date Stamp: 42b6f2b0

Symbols Pointer: 00000000

Number of Symbols: 00000000

Size of Optional Header 00e0

Characteristics: File is executable (i.e. no unresolved external references).
Low bytes of machine word are reversed.
32 bit word machine.

Oczywi¶cie informacji jest zdecydowanie więcej, to tylko pocz±tek listingu

Według autora artykułu Google może zaoferować w niedalekiej przyszło¶ci bardziej rozbudowane możliwo¶ci w wyszukiwaniu plików, a nawet zostać wyodrębniona wyszukiwarka plików

Za http://www.pcworld.pl/news/95845.html

Subscribe to this blog's RSS feed