Na czym polega dzia│alnoŠ Tradedoubler? Kto korzysta z us│ug firmy? Jakie s▒ plany rozwoju? Czy Google bŕdzie siln▒ konkurencj▒? Dlaczego wydawcy skar┐▒ siŕ na opˇ╝nienia w p│atnoÂciach? – warto przeczytaŠ rozmowŕ z Tomaszem Kozarzewski, dyrektorem zarz▒dzaj▒cy Tradedoubler Polska.
T│umaczy on dlaczego Tradedoubler nie zlicza poprawnie klikˇw oraz jak to mo┐liwe ┐e na stronach maj▒cych kilka tys unikˇw dziennie z reklam mo┐na zarobiŠ np 5z│ :)
(Jak zwykle wszystkiemu winni wydawcy i ich ambicje….)


Tekst na IS