Zarz▒d TVN poinformowa│ o wykonaniu przyrzeczonej umowy dotycz▒cej nabycia 213.870.000 udzia│ˇw, stanowi▒cych 100 procent udzia│ˇw w kapitale zak│adowym spˇ│ki Grupa Onet Poland Holding B.V.


Grupa Onet Poland Holding B.V. jest w│aÂcicielem 6.622.449 akcji (stanowi▒cych w przybli┐eniu 82.30 procent akcji) w kapitale zak│adowym spˇ│ki Grupa Onet.pl S.A., spˇ│ki notowanej na Gie│dzie Papierˇw WartoÂciowych w Warszawie S.A.

W nastŕpstwie transakcji TVN posiada │▒cznie w przybli┐eniu 82,30 procent akcji w kapitale zak│adowym Grupy Onet.pl, uprawniaj▒cych do wykonywania w przybli┐eniu 82,30 procent g│osˇw na walnym zgromadzeniu Grupy Onet.pl.

http://biznes.onet.pl/0,1364276,wiadomosci.html

Subscribe to this blog's RSS feed