Spˇ│ka nie zamierza udostŕpniŠ ameryka˝skim w│adzom, badaj▒cym dostŕp nieletnich do szkodliwych treÂci w sieci, ponad miliona zapyta˝ do jej wyszukiwarki, zas│aniaj▒c siŕ tajemnic▒ handlow▒ oraz ryzykiem utraty zaufania klientˇw. Z kolei ameryka˝scy kongresmeni s▒ gotowi wprowadziŠ prawo zabraniaj▒ce spˇ│kom internetowym wspˇ│pracŕ z rz▒dami pa˝stw ograniczaj▒cych swoim obywatelom swobodny dostŕp do internetu.


OczywiÂcie – Google nie udostepnia danych ale na cenzure pozwala.

Črˇd│o: Computerworld

Subscribe to this blog's RSS feed