28 stycznia , a o godzinie 17 czasu polskiego, Chi˝czycy powitali Nowy Rok. Po Roku Koguta nastŕpi│ Rok Psa.


Google przygotowa│o specjalne formaty reklamy

<%image(20060131-chinesenewyear.gif|354|264|chinesenewyear.gif)%>

<%image(20060131-chinesenewyear2.jpg|256|96|chinesenewyear2.jpg)%>

<%image(20060131-dog.jpg|375|270|dog.jpg)%>

Pies jest jednym z 12 chi˝skich zwierz▒t zodiakalnych. Chi˝czycy uwa┐aj▒, ┐e przyniesie w 2006 roku szczŕÂcie i pieni▒dze. WiŕkszoŠ Chi˝czykˇw powita Nowy Rok Âwiŕtuj▒c w domach za suto zastawionymi sto│ami.

http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=54097

Subscribe to this blog's RSS feed