Margot Wallstroem z Komisji Europejskiej oskar┐y│a Microsoft, Yahoo oraz Google o wyj▒tkowo elastyczn▒ moralnoŠ w stosunku do interesˇw realizowanych z Chinami.


Žmieszne :) Niemoralni ucz▒ moralnoÂci niemoralnych :)

Črˇd│o Wirtualne media

Subscribe to this blog's RSS feed