W tych trudnych wyznaniowo czasach powstaj▒ kolejne koÂcio│y ktˇre maj▒ nieÂc otuche :)


i tak powsta│ koÂciˇ│ Google

http://www.thechurchofgoogle.org/

Subscribe to this blog's RSS feed