Twarze w Windows Live Search

strajk.pl on 3 lipca, 2007

Windows Live Search należy użyć operatora filter:face lub filter:portrait.


Przykłady:

“andrzej lepper” filter:face Windows Live Search

imgtype=face Google Images

Przy okazji dodano też operator filter:bw, który pozwala szukać tylko zdjęć czarno-białych

“andrzej lepper” filter:face Windows Live Search

Jest też możliwość zawężenia wyszukiwania grafiki tylko do stron o charakterze informacyjnym poprzez ustawienie parametru imgtype na news.

Silnik usługi używa specjalnych algorytmów detekcji twarzy, które pozwalają na analizę plików graficznych i wyświetlenie tylko tych, które przedstawiają twarz ludzką.
Sama technologia została wcześniej wprowadzona przez największego konkurenta firmy Microsoft czyli Google. Niestety według pierwszych testów, wyszukiwarka Google znacznie lepiej radzi sobie z odnalezieniem tego typu plików.

Źródło: googlesystem.blogspot.com

Warto też wspomnieć o kolejnej usłudze Live o nazwie Windows Live hotoZoom, usługa w bardzo ciekawy sposób prezentuje zalety kolejnej usługi tej firmy Silverlight. Na pierwszy rzut oka usługa wydaje się być kolejnym miejscem, w którym użytkownicy mogą swobodnie przechowywać i oglądać swoje zdjęcia podobnie jak w usłudze Flickr czy Google Web Albums.

Jedyna cecha odróżniająca tą usługę od innych stworzonych przez firmy takie jak Google czy Yahoo jest to, iż zdjęcia które są tam umieszczone mogą być łatwo “przenoszone” w obrębie okna oraz co ciekawsze powiększane tylko za pomocą kliknięcia m