Infrastructure status, January 2007

strajk.pl on 11 stycznia, 2007

Polscy seomajstrzy się bawią na seoparty (foto) a Google przygotowało niespodziankę.


Przez ostatnie dni można obserwować export page rank

Matt Cutts opisuje całokształ zmian które obserwujemy w wynikach i zapewnia że moze być tylko lepiej nawet dla tych ktorych stron sa w wynikach uzupełniających i zapewnie tych którzy chwilowo załapali się na PR0 mimo że mieli wysoki PR nie muszą się martwić te zminy były chwilowe (11 stycznia)

jak na razie zmiany jeszcze nie zostały zakończone