GOOGLE

Zaproszenia do Orkut

Zaproszenia do OrkutMasz ochote poznaŠ ludzi z calego Âwiata? Do│▒cz do Âwiatowej spo│ecznoÂci OrkutCo zorbiŠ ┐eby dostaŠ darmowe konto?Wystarczy napisaŠ pod tym tematem komentarz w takiej formie:Twojŕ imiŕ[email protected].comProÂba/Dosta│Czym tak naprawdŕ jest

Zaproszenia do Orkut

Masz ochote poznaŠ ludzi z calego Âwiata?

Do│▒cz do Âwiatowej spo│ecznoÂci Orkut

Co zorbiŠ ┐eby dostaŠ darmowe konto?

Wystarczy napisaŠ pod tym tematem komentarz w takiej formie:

Twojŕ imiŕ.
[email protected]
ProÂba/Dosta│

Czym tak naprawdŕ jest Orkut?

Orkut jest witryn▒ spo│eczoÂci on-line przeznaczon▒ dla przyjaciˇ│. G│ˇwnym celem naszej us│ugi jest sprawienie aby ┐ycie spo│eczne Twoje i Twoich przyjaciˇ│ by│o bardziej aktywne i stymuluj▒ce. SieŠ spo│eczna Orkut pomo┐e wam zachowaŠ istniej▒ce zwi▒zki i nawi▒zaŠ nowe, siŕgaj▒c do ludzi, ktˇrych nigdy wczeÂniej nie znaliÂcie. Z kim siŕ skontaktujesz – zale┐y wy│▒cznie od Ciebie. Zanim poznasz cz│onka Orkut, mo┐esz ju┐ zobaczyŠ jak │▒czy siŕ z Tob▒ przez sieŠ przyjaciˇ│.

Orkut sprawia, ┐e │atwiej jest znale╝Š ludzi podzielaj▒cych Twoje hobby i zainteresowania, szukaŠ romantycznych zwi▒zkˇw lub nawi▒zywaŠ nowe kontakty biznesowe. Mo┐esz te┐ tworzyŠ i do│▒czaŠ do rˇ┐nych wspˇlnot, by dyskutowaŠ na temat aktualnych wydarze˝, odnale╝Š starych kumpli z koled┐u lub nawet wymieniaŠ siŕ przepisami na ciastka.

To t│umaczenie zosta│a wykonane przez Ikari i jest dostŕpne na jegoblogu

Strona Orkut

A to ju┼╝ wiesz?  Komputer od Google 2

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy