Kai Fu-Lee.

on 31 lipca, 2005

By│y pracownik Microsoftu, ktˇry zosta│ zatrudniony przez Google’a, nie mo┐e ÂwiadczyŠ us│ug na rzecz nowego pracodawcy. Taki wyrok wyda│ sŕdzia Steven Gonzalez w sprawie, ktˇr▒ Microsoft wytoczy│ Google’owi oraz jednemu ze swoich managerˇw – Kai Fu-Lee.


Subscribe to this blog's RSS feed