Aktualno┼Ťci

Google content

Google rozszerzaj▒c swoje us│ugi poszerza mo┐liwoÂci personalizacji google.com/ig Do strony g│ˇwnej mo┐emy dodawaŠ nag│ˇwki , notowania gie│dowe, prognozŕ pogody i inne dodatki oraz elementy ze

Google rozszerzaj▒c swoje us│ugi poszerza mo┐liwoÂci personalizacji google.com/ig

Do strony g│ˇwnej mo┐emy dodawaŠ nag│ˇwki , notowania gie│dowe, prognozŕ pogody i inne dodatki oraz elementy ze Gmail

<%image(20050727-contentgoogle.jpg|337|273|Google content)%>

Teraz dosz│a mo┐liwoÂc dodawania w│asnego kana│u RSS, wystarczy tylko wprowadziŠ w pole formularza bezpoÂredni link do interesuj▒cego nas ╝rˇd│a. Ciekawe czy bedzie to mialo wp│ywa na pojawienie siŕ w wyszukwiarce, tak jak w przypadku YAhoo

A to ju┼╝ wiesz?  Wyniki Global Code Jam 2006

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy