Search engine world

Windows Desktop Search enterprise

Windows Desktop Search enterprise - darmowa wyszukiwarka do przeszukiwania zasobˇw komputera, przystosowan▒ dla potrzeb przedsiŕbiorstw. Informacje podano na Microsoft IT Forum w Barcelonie. Nied│ugo ma byc

Windows Desktop Search enterprise – darmowa wyszukiwarka do przeszukiwania zasobˇw komputera, przystosowan▒ dla potrzeb przedsiŕbiorstw.
Informacje podano na Microsoft IT Forum w Barcelonie. Nied│ugo ma byc dostŕpna…

Aplikacja o interfejsie podobnym do wyszukiwarki internetowej bŕdzie pomagaŠ w odnajdywaniu dokumentˇw MS Office, PDF i wiadomoÂci e-mail wraz z za│▒cznikami.

wiŕcej na stronie Windows Desktop Search enterprise

A to ju┼╝ wiesz?  Lista apliakcji patentowych, ale nie z Google

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy