Pokolenie Google szuka Boga

strajk.pl on 5 czerwca, 2008

Nowa Ziemia – Google

Tagi: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Stworzenie wirtualnego świata internetu porównuje się czasem do odkrycia Ameryki w 1492 r. Odnalezienie nowego lądu było rewolucją kulturową i stało się jedną z dat rozpoczynających nową erę w dziejach świata. Bez przesady można powiedzieć, iż internet jest dziś taką wirtualną terra incognita1, którą należy uporządkować, ucywilizować i objąć wysiłkiem ewangelizacyjnym, gdyż jest to obecnie zarówno najsilniej oddziałujące medium, jak i środowisko życia dla coraz większej liczby ludzi na świecie – przede wszystkim zaś młodzieży.

Warto też wiedzieć, co podkreślają naukowcy2, iż religia jest jednym z najbardziej popularnych i ważnych aspektów rzeczywistości wirtualnej3. Fakt ten potwierdzają też badania statystyczne. Wedle opublikowanych przez Google wyników, listę najczęściej zadawanych w zeszłym roku pytań, zaczynających się od frazy „Kim jest?”, otwierało pytanie „Who is God?”. Według zaś amerykańskiej organizacji Pew Research Center przeprowadzonych w 2004 r. aż 64% Amerykanów (82 mln ludzi) korzysta z sieci, szukając stron i wiadomości związanych z religią. Internauci szukają z reguły wiadomości religijnych (32%), informacji o godzinach i miejscach kultu religijnego (17%), spotkań grup religijnych (14%), w celu przekazania darowizn (7%). Najczęściej serfują katolicy i Żydzi, rzadziej protestanci. Około połowa z nich regularnie uczestniczy w praktykach religijnych4. W Polsce nie mamy takich badań, ale wiemy, że stale rośnie liczba ludzi korzystających z internetu5.

Coraz więcej też powstaje teologicznych prac naukowych i popularnych opracowań poświęconych internetowi6. Stefan Böntert, kapłan z diecezji Münster, w książce „Gottesdienste im Internet. Perspektiven eines Dialogs zwischen Internet und Liturgie”, wydanej w 2005 r., zastanawia się nad możliwymi formami służby Bożej za pośrednictwem internetu, który od radia czy telewizji bardzo odróżnia jego interaktywny charakter. Internet jako przedmiot teologii chrześcijańskiej rozważa ewangelicki teolog i medioznawca Gerd Buschmann7. Wielkim zwolennikiem stosowania najnowszych technik medialnych w pracy katechetycznej i ewangelizacyjnej jest Andreas Martin8, teolog i filozof, redaktor naczelny znakomitego internetowego pisma „Magazin für Theologie und Ästhetik”. Godna polecenia jest strona „Finding God in Cyberspace” Johna L. Greshama, profesora teologii w seminarium Kenrick-Glennon w archidiecezji St. Louis, gdzie znajdziemy m.in. odnośniki lub materiały dotyczące zagadnienia religia i cyberprzestrzeń9.
(more…)

Subscribe to this blog's RSS feed