Google Adwords

Reklamy video w Google AdWords

Google AdWords zosta│o wzbogacone o mo┐lwioŠ umieszczenia reklam Google AdWords Emijsa reklam wideo rozpoczŕ│a siŕ ju┐ wczoraj i ma obj▒Š uczestnikˇw progrmau Google Adsense (Google

Google AdWords zosta│o wzbogacone o mo┐lwioŠ umieszczenia reklam Google AdWords

Emijsa reklam wideo rozpoczŕ│a siŕ ju┐ wczoraj i ma obj▒Š uczestnikˇw progrmau Google Adsense (Google Adwords dla stron) na ktˇrych reklamy wyÂwietlane s▒ w nawi▒zaniu to tematyki i treÂci na stronie.

Ka┐dy film mo┐e trwaŠ maksymalnie dwie minuty, a jego odtwarzanie nast▒pi dopiero po klikniŕciu przez u┐ytkownika na odpowiedni przycisk.

Przyk│adowa reklama z bloga Google Adwords

Reklamy wideo nie bŕd▒ pojawia│y siŕ na stronie g│ˇwnej Google.

Črˇd│o Google Blog Click-to-play video ads for AdWords

A to ju┼╝ wiesz?  Skierowania nowy model

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy