Wyszukiwarkie polskie

Polskie wyszukiwarki walcz▒ z Google

Zbigniew Domaszewicz w GW napisa│: Nasze firmy nie poddaj▒ siŕ dominacji Google na rynku przeszukiwania internetu. Wci▒┐ widz▒ sens inwestowania w rozwˇj w│asnych wyszukiwarek. Wierz▒,

Zbigniew Domaszewicz w GW napisa│:

Nasze firmy nie poddaj▒ siŕ dominacji Google na rynku przeszukiwania internetu. Wci▒┐ widz▒ sens inwestowania w rozwˇj w│asnych wyszukiwarek. Wierz▒, ┐e zdo│aj▒ konkurowaŠ ze Âwiatowym gigantem, specjalizuj▒c siŕ w przeszukiwaniu polskich obszarˇw sieci.

I jak sie okazuje po ostatnich podsumowaniach zmian w wynikach niestety nie sa to pozytywne zmiany, przynajmniej tak je widza specjaliÂci od SEO

Niemal rˇwnoczeÂnie z zapowiedzi▒ otwarcia przez Google warszawskiego biura sprzeda┐y reklam, z polskich firm internetowych – dwˇch najpopularniejszych portali Wirtualna Polska (WP) i Onet.pl oraz spˇ│ki wyszukiwawczej Netsprint.pl – nap│ynŕ│y informacje o du┐ych modernizacjach ich w│asnych wyszukiwarek internetowych. Zbie┐noŠ w czasie pewnie przypadkowa, bo prace nad nowym algorytmem wyszukiwarki firmowanej przez Netsprint i WP trwa│y (jak poda│y firmy) od dziewiŕciu miesiŕcy. WidaŠ jednak, ┐e polska bran┐a internetowa nie zamierza iŠ w Âlady portalu Interia.pl, ktˇry najwyra╝niej uzna│, ┐e nie ma co kopaŠ siŕ z koniem – w styczniu porzuci│ w│asn▒ wyszukiwarkŕ i umieÂci│ na swojej witrynie Google.

byŠ mo┐e ambitne plany wsparte dobr▒ kondycj▒ finansow▒ duzych koncernˇw ktˇre z a nimi stoj▒ zaoowocuj▒ pozytywnymi zmianami, w ko˝cu jak w dalszej czŕsci artyku│u jest napisane, to min pierwsze zmiany w wyszukiwarce onetu od 2001 jak napisano “wesz│y w stan hibernacji” i straci│y impet w rozwoju.

Pozostaje ┐yczyŠ powodzenie nie szczŕdz▒c jednak przy tym ostrych s│ˇw krytyki.

ca│y artyku│ tu

A to ju┼╝ wiesz?  Interia Innowacyjna?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy