Google Maps

Phoogle Maps czyli Google Maps dla kadej strony

Jeeli masz stron chciaby eby bya bogata w ciekawe dodatki, i przyjazna uytkownikowi.
Dziki Phoogle Maps moesz wywietli na swojej stronie dowoln map, lokalizacj w gooogle maps.

Moemy wywietli:

Pojedyczy punkt na mapie | (zobacz kod)(zobacz przykad)
Wiele punktw na mapie z opisem w oknie| (zobacz kod)(zobacz przykad)
Wiele punktw na mapie z opisem w oknie i sprawdzeniem poprawnoci pod oknem, poprawnie |(zobacz kod)(zobacz przykad)
Wiele punktw na mapie z opisem w oknie i sprawdzeniem poprawnoci pod oknem, niepoprawnie|(zobacz kod)(zobacz przykad)
Spersonalizowana mapa i Wiele punktw na mapie z opisem w oknie|(zobacz kod)(zobacz przykad)

Dokumentacja Phoogle Maps Version 2.0

Cay kod dziki http://www.system7designs.com/codebase. Polecam

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy