Warto zobaczy�

Linkownia

Polecam: Stron� Linkownia, dlaczego? 1. Ciekawy katalog stron 2. Narz�dzia dla webmastera – przydatne ka�demu, kto chce si� dowiedzie� wi�cej o danej stronie lub serwerze

Polecam:
Stron� Linkownia, dlaczego?

<%image(20050714-linkownia.jpg|387|252|linkownia)%>

1. Ciekawy katalog stron
2. Narz�dzia dla webmastera – przydatne ka�demu, kto chce si� dowiedzie� wi�cej o danej stronie lub serwerze w internecie.
3. μlink [mikrolink] – dzi�ki niemu mo�esz zamieni� d�ugi i niezrozumia�y adres internetowy (link) na kr�tk� wersj�, �atw� do zapami�tania.

Autorem strony jest Mi�os�aw “ash” Frey

A to już wiesz?  Google Doctype

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy