Google zakończyło fazę beta usługi Google Apps, rozszerzyło ją o nowe funkcje i zaoferowało płatną wersję Premier Edition dającą gwarancję dostępności, większe limity pojemności skrzynek i telefoniczne wsparcie techniczne.