Aktualno┼Ťci

Google Journal

Zapraszam na Ma│y przegl▒d prasy online: Do kasy Google wp│ynie ponad 4 mld dolarˇw od inwestorˇw gie│dowych Agencja AFP poinformowa│a wczoraj, ┐e kalifornijskiej spˇ│ce, znanej

Zapraszam na Ma│y przegl▒d prasy online:

Do kasy Google wp│ynie ponad 4 mld dolarˇw od inwestorˇw gie│dowych

Agencja AFP poinformowa│a wczoraj, ┐e kalifornijskiej spˇ│ce, znanej z najpopularniejszej na Âwiecie wyszukiwarki internetowej, uda│o siŕ sprzedaŠ ponad 14 mln akcji po 295 dol. ka┐da i uzyskaŠ od inwestorˇw prawie 4,2 mld dol. Oznacza│oby to, ┐e jej plany emisji akcji og│oszone kilka tygodni temu powiod│y siŕ ca│kowicie (sama firma do wieczora nie wyda│a w tej sprawie komunikatu). w Google wyszuka│ pieni▒dze

Microsoft we╝mie America Online?
Microsoft ma chrapkŕ na operatora internetowego America Online nale┐▒cego do koncernu medialnego Time Warner – twierdzi bulwarowy dziennik “New York Post”. Reuters twierdzi, ┐e chodzi tylko o wspˇ│pracŕ
Nale┐▒ca do Ruperta Murdocha gazeta donios│a wczoraj, ┐e negocjacje w sprawie kupna przez Microsoft udzia│ˇw w AOL s▒ w zaawansowanej fazie. Wed│ug “New York Post”, ktˇry powo│uje siŕ na anonimowe ╝rˇd│a, Microsoft mia│by zap│aciŠ gotˇwk▒ za udzia│y w AOL i po│▒czyŠ go z w│asnym serwisem MSN. Obie spˇ│ki mia│yby uczestniczyŠ w nowym przedsiŕwziŕciu “na rˇwnych warunkach” w GW

Robak zmienia wyniki Google
PC World Komputer
W sieciach P2P pojawi│ siŕ nowy robak, podszywaj▒cy siŕ pod grŕ “Knights of the Old Republic II” firmy LucasFilm. Dzia│anie P2Load.A jest doŠ nietypowe – po zainfekowaniu komputera “insekt” zaczyna… modyfikowaŠ wyniki wyszukiwania serwisu Google.com

Computerworld: SpecjaliÂci ostrzegaj▒ ┐e wkrˇtce mo┐e pojawiŠ siŕ robak wykorzystuj▒cy now▒ dziurŕ w TWiki.

Niedawno odkryta dziura w TWiki jest aktywnie wykorzystywana przez w│amywaczy. SpecjaliÂci z SANS ostrzegaj▒ ┐e jest to jedna z tych dziur, ktˇre przyci▒gaj▒ autorˇw robakˇw sieciowych. – zapewne do wyszukiwana kopii TWiki hakerzy wykorzystaj▒ tak┐e wyszukwiarki

A to ju┼╝ wiesz?  Google w telefonie mo┐e wiŕcej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy