Cenzura Google

google cenzurowan▒ wyszukiwark▒

Konrad Godlewski w Gazecie Wyborczej napisa│: Chi˝scy u┐ytkownicy internetowego serwisu informacyjnego Google News nale┐▒cego do ameryka˝skiej firmy Google nie dostaj▒ informacji niewygodnych dla w│adz komunistycznych

Konrad Godlewski w Gazecie Wyborczej napisa│:
Chi˝scy u┐ytkownicy internetowego serwisu informacyjnego Google News nale┐▒cego do ameryka˝skiej firmy Google nie dostaj▒ informacji niewygodnych dla w│adz komunistycznych w Pekinie.

Od 9 wrzeÂnia najnowsze wieÂci z internetu mo┐na znale╝Š na popularnej stronie news.google.com tak┐e po chi˝sku. Jak donosi ameryka˝ski magazyn “New Scientist”, serwis informacyjny Google jest cenzurowany.

Dzia│anie cenzury zbada│a ameryka˝ska firma Dynamic Internet Technology Inc., ktˇra na co dzie˝ Âwiadczy us│ugi omijania blokad nak│adanych na chi˝ski internet przez tamtejsz▒ cyberpolicjŕ. Firma pracuje m.in. dla internetowego serwisu “Voice of America”.

»eby przetestowaŠ wolnoŠ s│owa w Google News, w jego chi˝sk▒ wersjŕ wpisano has│o Jiang Pinchao (nazwisko chi˝skiego poety na emigracji w USA, zwolennika wprowadzenia demokracji w Pa˝stwie Žrodka). Okaza│o siŕ, ┐e wyniki by│y rˇ┐ne w zale┐noÂci od tego, gdzie przeprowadzano wyszukiwanie. Na komputerze zlokalizowanym w USA Google pokaza│ trzy wyniki (m.in. zapis wywiadu, ktˇry przeprowadzi│o z poet▒ Radio Wolna Azja). Komputer w Chinach poda│ komunikat: “nie znaleziono ┐adnych stron”.

A to ju┼╝ wiesz?  The Google Desktop Exploit

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy