Google SketchUp 6

strajk.pl on 9 stycznia, 2007

Google wydało szósta wersja aplikacji Google SketchUp (przejętej firmy @Last Software przejętej w ubiegłym roku przez Google)


SketchUp – program komputerowy CAD służący do modelowania trójwymiarowego, wyprodukowany przez firmę @Last Software, przejętą 14 marca 2006 przez Google.

SketchUp pojawił się na rynku w 2001 jako program komercyjny. Pozwala w nieskomplikowany sposób tworzyć trójwymiarowe obrazy (przede wszystkim obiektów budowlanych, używany jest często w projektowaniu urbanistycznym). Od 27 kwietnia 2006 dostępna jest zubożona wersja darmowa programu, Google Sketchup. Wg zapewnień Google program ma pomóc w przelaniu “wizji” na ekran monitora (hasło reklamowe programu brzmi: “Dream. Design. Communicate” – czyli Wyśnij. Zaprojektuj. Kontaktuj się.) (źródło wikipedia)

Dostępne są dwie wersje bezpłatna i wersja Google SketchUp Pro 6

Warto też zapoznać się z tutorialami na stronie produktu. Szczegółowe informacje dotyczące Google SketchUp 6 dostępne są na stronie projektu

Polecam dla zainteresowanych wiki SketchUp

Subscribe to this blog's RSS feed