ClickDensity udostŕpnia 30 dniow▒ wersjŕ dziŕki ktˇrej mo┐emy sprawdziŠ “gor▒ce miejsca” naszej strony – czyli w co i jak czŕsto klikaj▒ nasi odwiedzaj▒cy


<%image(20060727-clickdensity.jpg|322|123|eye tracking and click tracikng)%>

http://www.clickdensity.com/

┐eby skorzytsaŠ z ClickDensity wystarczy umieÂciŠ ma│y kod JavaScript w sekcji meta. OczywiÂcie po wczeÂniejszej rejestracji .

Subscribe to this blog's RSS feed