Google Orkut się otworzy

strajk.pl on 24 września, 2007

Google zamierza zintegrować usługi Orkut oraz Google Talk, Gmail i zaprezentować platformę społecznościową podobną do Facebook-a, takie ustalenie mają wynikać z tajnej narady która odbyła się w siedzibie Google – uczestniczyło w niej ok. 15 osób, w tym Brad Fitzpatrick poinformował TechCrunch

Tagi: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Na początek listopada Google zaplanowało ogłoszenie nowego zestawu API, który ma pozwolić deweloperom na budowę aplikacji dla serwisu społecznościowego Orkut i personalizowanych stron domowych iGoogle.


Creative Commons License photo credit: PrASanGaM
Foto: Autor: PrASanGaM
(więcej…)

Subscribe to this blog's RSS feed