Project Hosting tak nazywa siŕ nowa aplikacja udostepniona przez Google nie tylko dla Ârodowiska Open Source


http://code.google.com/hosting/

<%image(20060728-google-project-hosting-1.png|400|162|google-project-hosting)%>

Zgodnie z przypuszczeniami serwis jest repozytorium kodu.

Subscribe to this blog's RSS feed