Google Lighthouse – tak prawdopodobnie bŕdzie nazywaŠ siŕ nowy produkt pozwalaj▒cy na gromadzenie i przechowywanie danych w Google o ktˇrym wspomninano inwestorom na marcowej prezentacji:


“With infinite storage, we can house all user files, including: emails, web history, pictures, bookmarks, etc and make it accessible from anywhere (any device, any platform, etc). We already have efforts in this direction in terms of GDrive, GDS, Lighthouse, but all of them face bandwidth and storage constraints today.” — excerpt from Analyst Day presentation notes.
– za blogs.zdnet.com/Google/?p=121

Na serwerze Picassa pojawi│o logo zapowiadanego produktu

http://picasaweb.google.com/s/v/1c5/img/logo.gif

Pojawienie siŕ tego logo powi▒zano z pojawieniem si▒ na koncie Google adresu prowadz▒cego do https://www.google.com/accounts/IssuedAuthSubTokens

Subscribe to this blog's RSS feed