Za serwisem dobreprogramy.pl: Google planuje zaanga┐owanie swoich programistˇw w rozwˇj bezp│atnego pakietu biurowego OpenOffice.org, tworzonego na zasadach otwartego projektu Open Source.


Jak wynika z wypowiedzi Chrisa DiBony – mened┐era odpowiedzialnego za projekty Open Source w Google, udzielonej serwisowi CNET News.com, firma chce m.in. pomˇc w zmniejszeniu wymaga˝ systemowych czy wielkoÂci pliku instalacyjnego, ktˇry zajmuje ju┐ blisko 80 MB. Jak wyjaÂnia Chris DiBona, decyzja o wspieraniu oprogramowania Open Source jest naturalna, jako i┐ Google intensywnie wykorzystuje u siebie oprogramowanie rˇ┐nego rodzaju typu Open Source.

Subscribe to this blog's RSS feed