Adhelp – us│uga realizowana przez nowo powo│any dzia│ specjalistˇw w INTERIA.PL, zajmuj▒cy siŕ obs│ug▒ kampanii opartych o reklamŕ kontekstow▒.


No proszŕ a my narzekamy na interiŕ a oni zaczynaj▒ swiadczyŠ us│ugi agencji reklamowej

Do dyspozycji reklamodawcˇw zosta│ oddany specjalny serwis ofertowy (http://www.adhelp.interia.pl/), prezentuj▒cy szczegˇ│y korzystania z us│ugi Adhelp. Za jego poÂrednictwem klienci mog▒ zleciŠ utworzenie i przeprowadzenie kampanii w oparciu o boksy reklamowe, zamieszczane we wszystkich najpopularniejszych wyszukiwarkach i systemach reklamy kontekstowej (m.in.: Google AdWords, boksy.interia.pl, Boksy reklamowe WP, AdKontekst, Yahoo Sponsored Search, OnetKontekst, OnetBoksy). Boksy s▒ skutecznym narzŕdziem reklamowym, ze wzglŕdu na targetowanie reklam po s│owach kluczowych, wpisywanych przez u┐ytkownika do wyszukiwarki, pozwalaj▒ na dotarcie do precyzyjnie okreÂlonej grupy, zainteresowanej konkretnym tematem czy produktem.

Powsta│a solidna konkurencja dla wszystkich zarz▒dzaj▒cych kampaniami ppc

za http://tf.pl/view.php?art=25452

strona Adhelp http://adhelp.interia.pl/

ps. ale Adwords professional to oni jeszcze nie maj▒ :)

Subscribe to this blog's RSS feed