700 Mhz dla Google

strajk.pl on 9 grudnia, 2007

Google zamierza wykorzystywać częstotliwość radiową o spektrum 700 Mhz. Aby do tego doszło, firma ta musi wygrać przetarg, który jest organizowany przez Federalną Komisję Komunikacyjną.


Google chce użyć w rozwiązaniach biznesowych sieci opartej na infrastrukturze, która nie będzie generowała wysokich kosztów. OHA (Open Handset Alliance) jest to inicjatywa Google skupiająca producentów telefonów komórkowych. OHA jest projektem typu open source, który w założeniach ma koncentruje się na użytkownikach końcowych. Jest tylko kwestią czasu, kiedy Google wystąpi z nową inicjatywą – stworzeniem Open Wireless Infrastructure Alliance (OWIA). (more…)

Subscribe to this blog's RSS feed