Zabawny bug w Google Sitemaps dotycz▒cy daty indeksowania strony:


<%image(20060828-bad_data.jpg|260|122|bad_data)%>

Z grupy Google Sitemaps

Subscribe to this blog's RSS feed