Rozszerzone wyszukiwanie grafiki

strajk.pl on 17 października, 2006

Kolejna nowość w konsoli Google dla webmasterów:


Co znaczy ,,włączyć opcję rozszerzonego wyszukiwania grafiki”?
W przypadku włączenia opcji rozszerzonego wyszukiwania grafiki Google będzie stosować narzędzia takie jak Etykiety obrazów Google w celu powiązania obrazów umieszczonych w witrynie z etykietami poprawiającymi indeksowanie i jakość wyszukiwania tych obrazów.
Aby umożliwić stosowanie tego typu narzędzi do grafiki dostępnej w witrynie, wystarczy przejść do witryny na koncie narzędzi dla webmasterów, a następnie wybrać opcje Diagnostyka > Rozszerzone wyszukiwanie grafiki. Po włączeniu tej opcji można ją w każdej chwili wyłączyć, powracając na tę stronę i usuwając zaznaczenie pola wyboru.

za Więcej informacji na temat sposobu działania rozszerzonego wyszukiwania grafiki.

i wystarczy zalogować się na Google Webmaster Tools

 Rozszerzone wyszukiwanie grafiki

Subscribe to this blog's RSS feed