Google Purchases ju┐ ju┐

on 12 stycznia, 2006

Ka┐dy kto ma konto Google mo┐e od dzi zobaczyŠ dodatkow▒ opcjŕ (link) do Google Purchases. Jak na razie jesteÂmy przekierowywani do w│aÂciwoÂci konta.
Dostŕpna te┐ jest strona z zasadami u┐ytkowania i supportem dla Google Purchases


<%image(20060112-purchase.png|440|165|Google Purchases)%>

za Google Dirson

Subscribe to this blog's RSS feed