Google Base

API do Google Base

Google udostpnia API (Application Programing Interface) do serwisu Google Base.

Przy wykorzystaniu udostpnionego Google Base Data API mona nie tylko programowo wydobywa z bazy interesujce nas informacje, ale take dodawa nowe treci lub edytowa i usuwa ju istniejce. Jest to tak na prawd rozszerzenie GData API, ktre byo ju wykorzystywane przez producenta w innych usugach, takich jak kalendarz, czy blog. Jest to poczenie Atom 1.0, RSS 2.0 oraz kilku rozszerze pozwalajcych na zadawanie zapyta. GData udostpnia prosty, standardowy protok wymiany danych poprzez sie WWW. Aby uzyska informacje ze rda, ktre ma zaimplementowany ten protok, wystarczy wysa danie HTTP GET, usuga zwraca dan zawarto w postaci Atom lub jako wtek RSS. Modyfikacja danych jest realizowana przez danie HTTP PUT, podejcie to bazuje na Atom Publishing Protocol.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy