Link Value Factors

strajk.pl on 5 stycznia, 2010

Chciałem wam polecić zapoznanie się z tematem:


Link Value Factors – Wprowadzenie

To, że nie ma dwóch linków takiej samej o identycznej wartości, jest powszechnie znanym faktem. W niniejszym studium starałem się jednak patrzeć na każdą parę linków właśnie tak, jak gdyby byłyidentyczne. Wprawdzie czyni to niemożliwym stworzenie dokumentu w 100% dokładnego, jednakże – wraz z załączonymi tuzinami interesujących komentarzy – daje w efekcie studium, które powinno przynieść korzysći dla każdego, kto ma cokolwiek wspólnego z procesem link buildingu. Wartość prezentowanych danych znacznie przeważa dozę rezerwy, z jaką należy do nich podchodzić.

Niektórzy mogą korzystać z tego dokumentu tylko w celach rozrywkowych. Jednażke wyniki mogą również być zinterpretowane jako jasne wskazówki. Dokument uwzględnia wprawdzie całe mnóstwo różnych czynników, to jednak link building nie jest tak skomplikowany jak astronautyka. Jest znacznie fajniejszy.

Wiep Knol

http://magiczne.seoisem.pl/linki-czynniki-okreslajace-wartosc-linkow/

Subscribe to this blog's RSS feed