TVN kupuje Onet.pl

on 30 maja, 2006

TVN zawar│ z ITI Media Group N.V. przedwstŕpn▒, warunkow▒ umowŕ nabycia 100 proc. udzia│ˇw w Grupie Onet


Poland Holding BV bŕd▒cej w│aÂcicielem 82 proc. akcji Grupy Onet.pl za 1,092 mld z│ – poinformowa│ TVN w poniedzia│kowym komunikacie.

“Cena za 100 proc. udzia│ˇw w kapitale zak│adowym Grupa Onet Poland Holding B.V. zosta│a okreÂlona w wysokoÂci 1.092.704.085 z│. W przeliczeniu dajŕ to kwotŕ 165 z│ za jedn▒ akcjŕ spˇ│ki Grupa Onet.pl” – poda│ PAP

Subscribe to this blog's RSS feed