wyszukiwarka grobˇw

on 31 pa┼║dziernika, 2005

Wyszukiwarkŕ internetow▒ grobˇw umo┐liwiaj▒c▒ odnalezienie grobˇw osˇb pochowanych na cmentarzach komunalnych w Poznaniu uruchomiono na oficjalnej stronie internetowej miasta


szkoda ┐e nie mo┐na jeszcze wyszukiwaŠ sobie miejsca na przysz│y pochˇwek dla siebie…

… aczkolwiek pomys│ bardzo ciekawy

za onet.pl

Projekt powsta│ z inicjatywy Urzŕdu Miasta Poznania przy wspˇ│pracy Zarz▒du Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, “Universum” Spˇ│dzielni Pracy oraz Pozna˝skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Adres strony z wyszukiwark▒ grobˇw jest tu.

Subscribe to this blog's RSS feed