Link prefetching i Google

on 4 kwietnia, 2005

Google postanowi│o bli┐ej zainteresowaŠ siŕ obecn▒ od doŠ dawna w produktach Fundacji Mozilla (Mozilla Suite i Mozilla Firefox) technologi▒ link prefetching.


Podczas wyÂwietlania strony z wynikami wyszukiwania na Google za pomoc▒ wy┐ej wymienionych przegl▒darek kilka pierwszych stron z listy wynikˇw bŕdzie automatycznie pobieranych do pamiŕci podrŕcznej przegl▒darki.

Gdy klikniemy w wybrany link strona za│aduje nam siŕ niemal natychmiast. Ta sama technologia stosowana jest czŕsto na stronach z dokumentacj▒ oprogramowania

za Link prefetching

i

Subscribe to this blog's RSS feed