Okazuje siŕ ┐e je┐eli twoje konto wydawcy Google Adsense zostanie zablokowane z powodu fa│szywych klikniŕŠ, nie jeste bez szans!


Jedn▒ z osˇb ktˇrym przywrˇcono konto wydawcy Google Adsense jest tojan3 – je┐eli interesujesz siŕ tym tematem zajrzyj na forum PiO do w▒tku Zablokowane konto Google AdSense