Poczta! Yahoo! po polsku!

on Lipiec 7th, 2005

Poczta! Yahoo! po polsku!


Poczta Yahoo! pomaga mi utrzymaŠ kontakt z lud╝mi
<%image(20050711-ma_mail_1.gif|225|41|Poczta Yahoo)%>

Nie nale┐ysz do Yahoo!?
Za│ˇ┐ sobie bezp│atne konto pocztowe Yahoo! – to nieodzowne narzŕdzie u│atwi Ci kontakty i organizowanie cennego czasu.

* 1GB pamiŕci na wiadomoÂci
Wiŕcej miejsca na trzymanie wa┐nych dokumentˇw.
* Skuteczna ochrona przed spamem
Czytasz tylko tŕ pocztŕ, ktˇr▒ chcesz otrzymywaŠ.
* Dostŕp do skrzynki z dowolnego miejsca
Potrzebujesz tylko po│▒czenia z Internetem.

ZapisaŠ mo┐na siŕ na Yahoo

MO┐emy zapoznaŠ siŕ te┐ z

Regulaminem poczty Yahoo w jŕzyku Polskim oraz Zasady ochrony danych osobowych

Wypowiedzi przedstawicieli polskich portali jak zwykle zaskuj▒:

Czytamy:

Wojciech K▒dzio│ka, rzecznik prasowy Wirtualnej Polski – Uruchomienie polskiej wersji poczty mo┐e oznaczaŠ zmianŕ nastawienia tej firmy do rynku polskiego, mo┐e, ale nie musi.

Piotr Tchˇrzewski, rzecznik prasowy Onet.pl – Pojawianie siŕ kolejnych miŕdzynarodowych potentatˇw to Âwietna wiadomoŠ z punktu widzenia polskiego rynku internetowego. To sygna│, ┐e „warto jest byŠ w polskim internecie”

Robert Biegaj, Gazeta.pl – Z mojego punktu widzenia obecny ruch Yahoo jest jedynie testem, ktˇrego wynik zawa┐y na dalszych decyzjach inwestycyjnych.

Jak zwykle Polacy obudz▒ siŕ z rŕk▒ w nocniku kieyd miŕdzynarodowi gracze wkrocz▒ na nasz rynek, ciekawe tylko ktˇre portale przetrwaj▒ a ktˇe do│▒cz▒ do korporacji trac▒c swoje marki. Onet do│▒czj▒c do Skype i tworz▒c Skype Onet pokaza│ jak dobrze straciŠ na wartoÂci.

hastagi na stronie:

#poczta yahoo po polsku