Gmail po polsku

on Lipiec 7th, 2005

Gmail po polsku


Ju nie tylko Yahoo! oferuje poczt elektroniczn po polsku.

Rwnie nalecy do Google serwis pocztowy Gmail zyska wanie polskojzyczny interfejs.

W sumie Gmail ma ju 17 wersji jzykowych. Razem z polsk dodano te dusk, fisk i szwedzk. Oprcz polskojzycznego interfejsu Gmail sprawdza te pisowni pisanych po polsku listw.

System pomocy Gmaila, w przeciwiestwie do Yahoo! Polska nie zosta jeszcze spolonizowany. Gmail oferuje za to ponad dwukrotnie wiksz pojemno konta pocztowego i nie dokleja reklam do wychodzcej poczty.