Gmail po polsku

on Lipiec 7th, 2005

Gmail po polsku


Ju┐ nie tylko Yahoo! oferuje poczt├¬ elektroniczn┬▒ po polsku.

R├│wnie┬┐ nale┬┐┬▒cy do Google serwis pocztowy Gmail zyska┬│ w┬│a┬Ânie polskoj├¬zyczny interfejs.

W sumie Gmail ma ju¿ 17 wersji jêzykowych. Razem z polsk± dodano te¿ duñsk±, fiñsk± i szwedzk±. Oprócz polskojêzycznego interfejsu Gmail sprawdza te¿ pisowniê pisanych po polsku listów.

System pomocy Gmaila, w przeciwie├▒stwie do Yahoo! Polska nie zosta┬│ jeszcze spolonizowany. Gmail oferuje za to ponad dwukrotnie wi├¬ksz┬▒ pojemno┬Â├Ž konta pocztowego i nie dokleja reklam do wychodz┬▒cej poczty.