Google + Nike = Joga

on Marzec 18th, 2006

Google wraz z firm± Nike przygotowała forum dla społeczno¶ci internetowej któr± nazwano Joga.
Joga to społeczno¶ć przeznaczona dla wszystkich któryrzy kochaj± piłkę nożn±:


Joga is an online community created by Google and Nike for anyone anywhere in the world who shares a love for soccer, the world’s most popular sport. Joga is about getting to know your fellow fans; creating games and clubs; accessing athletes from Nike; and enjoying video clips and photos (you can even upload your own). You can strengthen existing friendships and begin new ones, join a wide variety of professional athletes and soccer communities, and even create your own to discuss soccer, exchange tips on the coolest moves, browse through various pitches worldwide, and plan your next game.

Joga – http://www.joga.com

Joga ma udostępniać min materiały video i zdjęcia.
Aby zalogować się do konta konieczne jest posiadanie konta Google i zaproszenia.
Można powiedzieć że Joga będzie „specjalistyczn±” wersj± Orkut.

Google + Nike = Joga

Subscribe to this blog's RSS feed