Zarz±d TVN poinformował o wykonaniu przyrzeczonej umowy dotycz±cej nabycia 213.870.000 udziałów, stanowi±cych 100 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki Grupa Onet Poland Holding B.V.


Grupa Onet Poland Holding B.V. jest wła¶cicielem 6.622.449 akcji (stanowi±cych w przybliżeniu 82.30 procent akcji) w kapitale zakładowym spółki Grupa Onet.pl S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Warto¶ciowych w Warszawie S.A.

W następstwie transakcji TVN posiada ł±cznie w przybliżeniu 82,30 procent akcji w kapitale zakładowym Grupy Onet.pl, uprawniaj±cych do wykonywania w przybliżeniu 82,30 procent głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Onet.pl.

http://biznes.onet.pl/0,1364276,wiadomosci.html

Subscribe to this blog's RSS feed