reklama w wyszukiwarkach

on Marzec 25th, 2004

W Polsce po akcji „Internet te┐ medium”, prowadzonej przez Interactive Advertising Bureau Polska, serwis internetowy Te┐ medium odwiedzi│o ponad 50 000 osˇb. Rosn▒ce zainteresowanie witryn▒ kampanii sk│oni│o organizatora kampanii do rozpoczŕcia prac nad jego rozbudow▒ i dziŕki niej pozyskano spor▒ grupŕ reklamodawcˇw.


nie ma to jednak wiŕszkego odniesienia gdzie rozpoczŕ│a siŕ reklamowa ekspansja wyszukiwarek w USA

Zbigniew Domaszewicz napisa│ w Gazecie Wyborczej:

Ju┐ 40 proc. internetowego rynku reklamowego w USA to reklama w wyszukiwarkach. Ale boom prze┐ywa ca│y tamtejszy rynek reklamy online – w pierwszym pˇ│roczu wzrˇs│ a┐ o 40 proc.
Takie dane przynosi zesz│otygodniowy raport bran┐owej organizacji Interactive Advertising Bureau (IAB) oraz firmy PricewaterhouseCoopers. Od stycznia do czerwca na reklamŕ w internecie wydano w USA 4,6 mld dolarˇw – to o 39,7 proc. wiŕcej ni┐ w pierwszym pˇ│roczu rok wczeÂniej. Jeszcze wiŕkszy wzrost otrzymamy, jeÂli porˇwnamy same tylko drugie kwarta│y roku 2004 i 2003 – wydatki reklamodawcˇw na promocjŕ w sieci wzros│y o prawie 43 proc.

– Reklama internetowa bezdyskusyjnie zdobywa coraz wa┐niejsze miejsce na rynku medialnym, i to nie bez powodu – mˇwi Greg Stuart szef IAB. – Marketerzy zauwa┐yli, ┐e internet czŕsto jest najbardziej efektywnym medium reklamowym, i to zarˇwno do promocji wizerunkowej, jak i sprzeda┐owej – dodaje Stuart.

Subscribe to this blog's RSS feed